Bestyrelsen

Medlemmer i bestyrelsen:

foto_mangler Formand: Lene Kristensen
foto_mangler Kasserer: Marianne Berthelsen
foto_mangler Pernille Mikkelsen
foto_mangler Tommy Mathisen
foto_mangler Tine Olesen